Main

Web-post

Site map


  STAFF LIST FOR LETTER - K

Name Phone office E-mail Home page
Prof.  Sergey Kabanikhin3297526    Visit
Prof.  Alexandr Kachurovskii3297668   
Prof.  Andrey Karchevskii3297548   
Prof.  Mariya Karmanova3297662   
Dr.    Sergey Kazantsev3297552   
Prof.  Alexander Kelmanov3297573    Visit
Dr.    Sergey Khamidullin3297577    Visit
Prof.  Vladislav Kharchenko3297594   
Dr.    Asylkhan Khisamiev3297633   
Prof.  Vitaliy Khokhlyuk3297496   
Prof.  Evgenii Khukhro3297619   
Dr.    Aleksey Kiselev3297519   
Prof.  Yury Kochetov3297583    Visit
      Nina Kochetova3297584    Visit
Dr.    Nurlan Kogabaev3297688   
Dr.    Vladislav Kogai3297690   
Prof.  Pavel Kolesnikov3297494   
Dr.    Larisa Kononenko3297628   
Prof.  Alexander Kononov3297580   
Dr.    Dina Konovalova3297624   
Dr.    Elena Konstantinova3297547    Visit
Dr.    Alexandr Koptev3297592   
Dr.    Yaroslav Kopylov3297670   
Prof.  Anatoly Kopylov3297670   
Prof.  Valeri Kopytov3297599   
Prof.  Mikhail Korobkov3297521   
Dr.    Alexey Korobov3297534   
Prof.  Vitaliy Korotkov3297662  
Dr.    Anatoliy Koryukin3297594   
Prof.  Alexandr Kostochka3297529    Visit
Dr.    Gleb Kotkin3297555   
Prof.  Alexandr Kozhanov3297683    Visit
Prof.  Arkadii Kozhevnikov3297519   
Dr.    Alexandr Kravchenko3297684   
Prof.  Denis Krotov3297542   
Dr.    Oleg Kudinov3297626   
Prof.  Semen Kutateladze3297596    Visit
Dr.    Olga Kutnenko3297562   

 


  Sobolev Institute of Mathematics, 2009
     Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences

 
4 Acad. Koptyug avenue, 630090 Novosibirsk Russia
Tel.: (383) 333-28-92
Fax: (383) 333-25-98
E-mail: im@math.nsc.ru