Main

Web-post

Site map


  STAFF LIST FOR LETTER - K

Name Phone office E-mail Home page
Prof.  Sergey Kabanikhin3297526   Visit
Prof.  Alexandr Kachurovskii3297668  
Prof.  Andrey Karchevskii3297548  
Prof.  Mariya Karmanova3297662  
Dr.    Sergey Kazantsev3297552  
Prof.  Alexander Kelmanov3297573   Visit
Dr.    Sergey Khamidullin3297577   Visit
Prof.  Vladislav Kharchenko3297594  
Dr.    Asylkhan Khisamiev3297633  
Prof.  Vitaliy Khokhlyuk3297496  
Prof.  Evgenii Khukhro3297619  
Dr.    Aleksey Kiselev3297519  
Prof.  Yury Kochetov3297583   Visit
      Nina Kochetova3297584   Visit
Prof.  Nurlan Kogabaev3297688   Visit
Prof.  Pavel Kolesnikov3297494  
Dr.    Larisa Kononenko3297628  
Prof.  Alexander Kononov3297580  
Dr.    Dina Konovalova3297624  
Dr.    Elena Konstantinova3297547   Visit
Dr.    Alexandr Koptev3297592  
Dr.    Yaroslav Kopylov3297670  
Prof.  Anatoly Kopylov3297670  
Prof.  Valeri Kopytov3297599  
Prof.  Mikhail Korobkov3297521  
Dr.    Alexey Korobov3297534  
Prof.  Vitaliy Korotkov3297662  
Prof.  Alexandr Kostochka3297529   Visit
Dr.    Gleb Kotkin3297555  
Prof.  Alexandr Kozhanov3297683   Visit
Prof.  Arkadii Kozhevnikov3297519  
Dr.    Alexandr Kravchenko3297684  
Prof.  Denis Krotov3297542  
Dr.    Oleg Kudinov3297626  
Prof.  Semen Kutateladze3297596   Visit
Dr.    Olga Kutnenko3297562  

 


  Sobolev Institute of Mathematics, 2009
     Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences

 
4 Acad. Koptyug avenue, 630090 Novosibirsk Russia
Tel.: (383) 333-28-92
Fax: (383) 333-25-98
E-mail